Geschiedenis

De roots van het familiebedrijf Bakkerij van der Zee liggen in 1840, toen Lolke Theunis van der Zee in Koudum als ''meesterbakker'' zijn klanten van dagelijks brood voorzag. Zoon Theunis van der Zee was in die tijd knecht in de bakkerij. Theunis leerde het vakmanschap van zijn vader, waarna diezelfde Theunis er in 1908 hoogstpersoonlijk voor zorgde dat de bakkerij verhuisde naar Garijp.

Historie2Het is Atze van der Zee die van 1920 tot 1958 eigenaar is van de kleine dorpsbakkerij. Atze ziet in die tijd veel veranderen, bijvoorbeeld bij het vervoeren van de broden: eerst met de transportfiets, daarna met de bakfiets, vervolgens met de transportbrommer en daarna met auto's en vrachtwagens. De zeer vooruitstrevende Atze van der Zee ging echter moeiteloos met de tijd mee en zorgde ervoor dat zijn bakkerij bleef meegroeien met de technische ontwikkelingen.
Dan neemt Jan van der Zee de bakkerij over van vader Atze. Hij ziet dat alléén het dorp Garyp niet voldoende bestaansrecht geeft op langere termijn. Hij gaat naast de winkelverkoop en bezorgwijken leveren aan "koude" bakkers. Dit zijn bakkers die zelf niet meer hun brood willen/kunnen bakken omdat het teveel inspanning en tijd vraagt. Daarnaast gaat hij leveren aan kruidenierswinkels, die nu ook brood en andere verswaren mogen verkopen. De supermarkt is ontstaan.

De broers Theun en Lolke van der Zee werken beide in het bedrijf van Jan van der Zee.
In 1976 ziet Jan een langgekoesterde wens in vervulling gaan: nieuwbouw. De locatie op de Lytse Buorren wordt te klein voor de groeiende productie. Men verhuist de gehele bakkerij naar de Greate Buorren, daar waar Bakkerij van der Zee tot op heden gehuisvest is.
Historie6Historie7Het personeelsbestand is op dat moment uitgebreid naar 25 man en er worden per week 35.000 broden geproduceerd. Jan van der Zee onthoudt zich echter van de term fabrieksbakkerij: ''Wij maken ambachtelijke broden op dezelfde manier als in een kleine bakkerij. Er wordt weliswaar gebruik gemaakt van moderne machines, maar een deel van het werk wordt met de hand gedaan.'' Het rapportcijfer van de controleurs uit die tijd zegt genoeg: een 7,5 waarbij een 8 het hoogst haalbare was.

Historie9In 1990 namen de broers Atze en Oege van der Zee de zaak over. Rond de millenniumwisseling breidde de bakkerij zich verder uit om de landelijke vraag aan te kunnen. Onder de leiding van Atze en Oege van der Zee groeide Bakkerij van der Zee verder uit tot grote moderne broodbakkerij waar ambachtelijkheid nog steeds hoog in het vaandel staat.
De producten van Bakkerij van der Zee zijn overal in Nederland te vinden, waarbij de Fryske Sûkerbôle de absolute specialiteit is.